Стъклени плъзгащи врати.

За тази нова къща в полите на Стара планина направихме парапети в дървесен цвят и остъклихме терасата с ПВЦ дограми и със стъклени плъзгащи системи "петолиние". Така покритата затворена част на верандата може да бъде приобщена с откритата тераса, когато се събират повече хора и времето е хубаво. Когато е затворена терасата може да се ползва практически през всички сезони. Предлагаме всички видове остъкляване с ПВЦ, алуминиева дограма с термоизолация или без, със стъклени безрамкови системи плъзгащи или хармоника от Братя Градеви.
 
Стъклени плъзгащи врати.
 

Дограми за пасивна къща

Дограми за пасивна къща

Какво представлява пасивната къща?

 

Пасивна къща (passive house) e, най-общо казано, къща, която не се нуждае от отопление, тъй като е толкова добре изолирана, че е достатъчна топлината от домашните електроуреди, за да се поддържа комфортна температура през зимата. (Консумациия под15kw/m2/год ) В продължение на десет години (2000 – 2010г.) научните институти от отрасъла решаваха специфичните задачи на перфектната термоизолация. При сегашните цени на енергията и нивото на строителния бранш, вече е възможно и изгодно да се строи по този начин.

 Днес е по-коректно да говорим за пасивни сгради, тъй като идеята е еволюирала от изолирането на малка „пасивна” къща до изолирането на цели „пасивни” сгради - обществени, административни и индустриални. Цените на отоплението са навсякъде еднакви, а по-големите сгради се изолират по-лесно, тъй като имат по-малка околна повърхнина за единица площ. Пасивните сгради (консумация под 15 kw / м2 / година) са следващото стъпало в еволюцията на нискоенергийните сгради. Много сгради, които са строени като нискоенергийни, с малки подобрения стават пасивни, а пасивните, които не постигат необходимите параметри остават в клас „нискоенергийни”. Качествената разлика между двата класа сгради е в необходимостта на системата за отопление: при пасивните къщи не е необходимо да се изгражда такава, тя се замества от високоефективна система за вентилация. Въпреки че наименованието „пасивни сгради” е по-коректно, по-долу използваме по-популярното „пасивна къща”.

Най-сериозен проблем при пасивните къщи остават дограмите. Дори когато се използват изключително качествени дограми, все пак на тях се дължат почти половината от енергийните загуби в къщата. Разликата в цената между дограми за нискоенергийна и за пасивна къща е почти двойна. Откъде идва съществената разлика в цената:

·        Използват се по-големи профили, в които е възможно да се вгради по-дебел (троен (три стъкла) или четворен (четири стъкла)) стъклопакет. Профилите са както по широки (размер в посока вън-вътре), така и по-високи, (с цел да прикрият периферната зона на стъклопакета , където стъклата контактуват едно с друго чрез дистанционера). По-високата каса позволява съществена част от нея да бъде скрита от изолация.

·        За остъкляване се използват дебели (40-60 мм) стъклопакети, газонапълнени,  двукамерни (три стъкла) или трикамерни (четири стъкла). Две от стъклата са с нискоемисионни покрития. Желателно е използването на специални дистанционери.

·        Обковът трябва да осигурява носенето на тежкия (30-40 кг/м2) стъклопакет, плюс стабилно притискане на крилото към касата. Това изискване е решаващо за резултатите при провеждането на тестовете за въздухонепроницаемост.

·        Монтажът включва множество допълнителни изолации във връзката дограма-стена. Всички архитектурни детайли трябва прецизно да се разработят, така че да се избягват термомостове. Специалните уплътнения спират преминаването на въздух (но не и на водни пари) в зоната между дограмата и стената.

Отпадането на системата за отопление (с всичките и котли, радиатори, тръбни разводки и т.н.)  компенсира чувствително по-високите цени на дограмите. В крайна сметка цената на грубия строеж се повишава незначително, остава ежемесечното удоволствие от липса на сметки за отопление. Важно е да знаем че това, вече е възможно. И разбира се – да „знаем как”.

 

Вижте още: Братя Градеви взеха участие във втората национална конференция „пасивни сгради България”-2011

 

Дограми за пасивна къща
Дограми за пасивна къща

Сайтове за дограми от WebDesignBG